Zakaz testów na zwierzętach w UE

Zakaz testów na zwierzętach w UE
Unia Europejska nie testuje na zwierzętach!

Miałam napisać post o całkowicie innej tematyce, ale informacja, którą zamieściła na swojej facebookowej stronie PETA, sprawiła, że powzięłam inne zamiary.

Los zwierząt nie jest mi obojętny. Jak pisałam, jestem wolontariuszką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, przed pójściem na studia aktywnie działałam w fundacji Viva!, teraz dalej angażuję się w prowadzone akcje, ale z braku czasu już nie tak aktywnie, niestety.
Dlatego też ucieszyłam się na wieść, że już niedługo w Unii Europejskiej będzie obowiązywać całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach!

Według art. 4a ust. 1 pkt. a, b i d  dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów
kosmetycznych
w zw. z art. 4a pkt. 2.1 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów
kosmetycznych
w zw. z art. 4 zd. 1 dyrektywy 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych
z dniem 11 marca 2013 roku zacznie obowiązywać ostatni już zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach, dotyczący “toksyczności powtórnej dawki, toksyczności reprodukcyjnej i toksykokinetyki, dla których nie istnieją jeszcze metody alternatywne”.

Niestety, wciąż na półkach obecne mogą być produkty, które były testowane na zwierzętach do tej pory, ponieważ dyrektywa mówi jedynie o testowaniu po podanych terminach, a nie o sprzedawaniu tych kosmetyków.
Gwoli ścisłości dodam jeszcze, że nie chodzi o “całe” kosmetyki, ale o ich składniki, co wydaje się być opcją korzystniejszą 🙂

A jaki jest Wasz stosunek do testów na zwierzakach?

PS Dla chętnych do poczytania:

  1. Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych
  2. Dyrektywa 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych
     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę